درحال انتقال به آدرس جدید لطفا صبر کنید
if (BlogComments[i]==lngPostid) intCount=BlogComments[i+1] ; } } catch( e) { } if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات"; if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید"; if ( intCount==1) strResult="یک نظر"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ; strResult =strResult; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','avablog_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیا تو کی دراما است. || طراح قالب avazak.ir